System rur ssących

Firma FAWAS poleca i oferuje wyłącznie kanadyjski system rur klejonych o średnicy 50,8 mm, który już od 40 lat sprawdza się w setkach tysięcy wykonanych instalacji. Producentem rur są wiodące na rynku firmy Canplas i Plastiflex, posiadające odpowiedni know-how oraz technologię, niezbędne do produkcji wysokiej jakości kształtek.

fawas_rury

Średnica rur 50/50,8 mm jest optymalna i pozwala na osiąganie właściwych prędkości powietrza w instalacji centralnego odkurzania – FAWAS.

Dzięki właściwej prędkości powietrza oraz gładkim rurom, które prawie wcale nie posiadają łączeń, tarcie jest minimalne, naładowanie statyczne powierzchni rur jest niewielkie dzięki czemu siła ssąca jest optymalna!

Bardzo ważną kwestią dla podciśnieniowych systemów rurowych jest zapewnienie szczelnych połączeń. Uzyskuje się to w 100% dzięki specjalnemu sposobowi klejenia (zgrzewanie na zimno). Połączenia przy użyciu pierścieni uszczelniających lub uszczelek gumowych wiążą się zawsze z ryzykiem nieszczelności lub utraty podciśnienia.

Schemat rur ssących

fawas_schemat_rur