+48 510 216 008 biuro@geo-instal.pl

Dolne źródła ciepła

Dolne źródło ciepła stanowi naturalny akumulator energii cieplnej, który ładowany jest latem a rozładowywany zimą. Zimą energia cieplna czerpana z dolnego źródła przez pompę ciepła, kierowana jest do instalacji grzewczej. Zasoby energii cieplnej gromadzonej w dolnym źródle ciepła nazywane są Źródłami Energii Odnawialnej.

Najczęściej stosowanymi dolnymi źródłami ciepła są:

  • grunt do głębokości 1,2m (kolektor poziomy);
  • grunt (skały) do głębokości 150m (kolektor pionowy);
  • wody powierzchniowe, jeziora, rzeki;
  • wody podziemne;
  • powietrze atmosferyczne.

Kolektor poziomy

Od wiosny do jesieni gromadzona jest w ziemi naturalna energia cieplna (promieniowanie słoneczne, opady atmosferyczne). Energia cieplna w gruncie gromadzona jest najintensywniej na głębokości ok. 1,5m. Pobieranie ciepła z ziemi odbywa się za pomocą systemu kolektorów gruntowych ułożonych na głębokości 1,2÷1,5m, wykonywanych z rur PE wypełnionych niezamarzającą cieczą, która pobiera ciepło z ziemi i transportuje je do pompy ciepła.

kolektor poziomy

Studnie głębinowe

Układ dwóch studni (tzw. układ woda-woda) jest najbardziej efektywnym źródłem energii dla pompy ciepła. Należy odwiercić dwie studnie – jedna czerpna, druga zrzutowa. Temperatura wody na głębokości 10m pod powierzchnią ziemi waha się w przedziale od 8 do 10ºC. Pompa ciepła pracująca w układzie woda-woda ma bardzo wysoki współczynnik efektywności. Warunkiem jest odpowiednia wydajność studni oraz skład fizykochemiczny wody.

studnie głębinowe

Kolektor pionowy

Energię cieplną z gruntu lub skał można pozyskiwać również za pomocą pionowych odwiertów, w których osadza się rury PE. Głębokość otworów uwarunkowana jest warunkami geologicznymi i możliwościami technicznymi wykonania odwiertów, ale najczęściej wykonuje się je na głębokość od 30 do 120m. To rozwiązanie stosujemy wówczas, gdy powierzchnia działki jest niewystarczająca pod kolektor pionowy.

kolektor pionowy

Powietrze atmosferyczne

Dolnym źródłem dla pomp ciepła jest powietrze atmosferyczne lub powietrze wentylacyjne. Stosując ten system redukujesz koszty ogrzewania budynku i uzyskania ciepłej wody nie zanieczyszczając środowiska naturalnego. Powietrze atmosferyczne jest ogólnodostępnym nośnikiem ciepła. Za pomocą pompy ciepła IVT Optima można odzyskać energię cieplną zawartą w powietrzu atmosferycznym. Cichobieżny wentylator zasysa powietrze i przetłacza je przez parownik pompy ciepła. Część energii cieplnej zakumulowanej w powietrzu zostaje przekazana do systemu grzewczego budynku. Należy pamiętać, iż powietrze o temperaturze poniżej 0°C jest również nośnikiem energii cieplnej.

powietrze atmosferyczne