+48 510 216 008 biuro@geo-instal.pl

Z dużą satysfakcją informujemy Państwa, że nasza firma dołączyła do wąskiego grona polskich firm, posiadających w swoich szeregach „Certyfikowanego instalatora odnawialnych źródeł energii – w zakresie pomp ciepła”.

Instalator uzyskuje Certyfikat UDT, po spełnieniu odpowiednich wymogów kwalifikacyjnych oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników z dwuetapowego egzaminu, zdawanego przed komisją państwową.
Certyfikat wydawany jest przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego i potwierdza posiadanie, przez instalatora, wysokich kwalifikacji do doboru i instalowania odnawialnych źródeł energii.

W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych przewidziano system certyfikacji instalatorów OZE. Wymagania dyrektywy wdrożono do prawa polskiego ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478). Zgodnie z tą ustawą Urząd Dozoru Technicznego zajmuje się certyfikacją instalatorów mikro instalacji i małych instalacji, a także instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW.

Od 1 stycznia 2016r. osoby starające się o uzyskanie dofinansowania, do budowy w swoim budynku, instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, muszą wykonać to z instalatorem posiadającym ważny certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.

certyfikat udt